خلاصه عملکرد انجمن صنایع خوراک دام

انجمن صنایع خوراک دام در چندین سال گذشته پیشرفت و عملکرد قابل توجهی را در بر داشته است و با بهبود کیفیت محصولات و خوراک دامی تولید شده در سطح جهان خریداران و صنایع دام و طیور جهت تامین نیازهای خود به صورت عمده به تهیه آن اقدام می نمایند خوراک دام به عنوان یکی از پرفروش ترین محصولات وارداتی در سطح جهان معرفی می شود و بخش عمده آن از طریق کشورهای روسیه و برزیل تولید می شود.

البته امروزه منطقه آسیا از جمله بزرگترین تولیدکننده محصولات و خوراک دام می باشد و از جمله بزرگترین کشور این منطقه در زمینه فعالیت و تولید محصولات دامی کشور چین بوده و بخشی از نیازهای منطقه را تامین می نماید.

کیفیت محصولات وارداتی و تولید شده داخلی تاثیری مستقیم و بسیار مهمی را بر روی کیفیت گوشت دام و بهبود روند شیردهی آن ایجاد می نماید.