واردات

به دلیل کمبود تولید محصولات و خوراک دام و طیور در سطح کشور و جهت تامین نیازهای صنایع دام و طیور بخش عمده ای از این نیازها با استفاده از واردات آن از طریق بنادر مختلف کشور به سطح بازارهای داخلی انجام می پذیرد.

این مجموعه بازرگانی با داشتن سابقه چندین ساله در زمینه واردات و پخش و توزیع محصولات دامی نقش مهمی را در تهیه و تامین نیازهای مصرف کنندگان ایجاد می نماید امروزه با پرورش بیشتر دام و افزایش دامداری های متعددی در سراسر کشور ، تامین کنندگان با افزایش واردات محصولات دامی مواجهه می باشند و از کشورهای مختلف و بزرگ تولیدکننده محصولات دامی با کیفیت وارد می گردد.

محصولات وارداتی دارای خواص گوناگون بوده که علاوه بر رشد و بهبود افزایش گوشت و کیفیت آن ، برای جلوگیری و مبتلا شده دام به انواع بیماری ها بسیار موثر واقع می شود.