شیوه های خوب برای صنعت خوراک تولید فرآورده های دامی و سلامت‎

شیوه های مختلف و متعددی برای سلامت فراورده های دامی و خوراک دام توسط تولیدکنندگان و شرکت های مختلفی در سطح جهان صورت می گیرد و مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه می شود.

سلامت دام و طیور در مقابل انواع بیماری ها از جمله دغدغه های صنایع دام و طیور می باشد و با استفاده از روش های گوناگون و انواع مکمل های دارویی در جهت سلامت آن تلاش می شود و خواص خوراکی های مصرفی تاثیر بسزایی را در تامین سلامت صنعت دام ایجاد می نماید.

نقش پروتین ها و به ویژه پروتین های حیوانی در تامین سلامت و عملکرد سیستم ایمنی بسیار مهم می باشد.